Ivar Lindekrantz

Ivar Lindekrantz

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1977