Gunnar Scheffer

Gunnar Scheffer

Titel: Ceremonimästare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1977