Gösta Wohlfahrt

Gösta Wohlfahrt

Titel: Ståthållaren

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1977

Till toppen