Björn von der Esch

Björn von der Esch

Titel: Förste Hovmarskalken

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1977

Till toppen