Svend Wiig Hansen

Svend Wiig Hansen

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1976