Nils Millar

Nils Millar

Titel: Förste Hovintendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1976

Till toppen