Knut von Horn

Knut von Horn

Titel: Överintendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1976