Torsten Renqvist

Torsten Renqvist

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1969