Max Walter Svanberg

Max Walter Svanberg

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1965