Einar Jolin

Einar Jolin

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1957