Stig Blomberg

Stig Blomberg

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1956