Axel Revold

Axel Revold

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970