Axel Nilsson

Axel Nilsson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1950