Lars Israel Wahlman

Lars Israel Wahlman

Titel: Arkitekt

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1947