Isaac Grünewald

Isaac Grünewald

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1945

Till toppen