Nobelpriset 2014

Nobelpriset. Foto: Gabriel Hildebrand/Nobelstiftelsen

Nobelpriset. Foto: Gabriel Hildebrand/Nobelstiftelsen

2014 tilldelades två franska medborgare Nobelpriset, dels Nobelpriset i litteratur till författaren Patrick Modiano, dels Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel till den franske nationalekonomen Jean Tirole som kommer från Toulouse som Kungaparet besöker under statsbesöket.

Motivering Jean Tirole

”Jean Tirole är en av vår tids mest inflytelserika nationalekonomer. Han har gjort viktiga teoretiska forskningsinsatser på en rad områden, men framförallt har han klargjort hur man kan förstå och reglera branscher med några få mäktiga företag”.

Motivering Patrick Modiano

”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.