Sveriges ambassadör om Frankrike

Måndagen den 27 oktober gav Kungaparet företräde för Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson. Foto: Kungahuset.se

Måndagen den 27 oktober gav Kungaparet företräde för Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson. Foto: Kungahuset.se

av Veronika Wand-Danielsson, ambassadör i Frankrike

Det moderna Frankrike Frankrike är ett stort och tongivande land i hjärtat av Europa. Med sina 65 miljoner invånare och en positiv befolkningstillväxt utgör Frankrike också en av de ledande ekonomierna – den femte största i världen. Frankrike är ett mångfacetterat land med en väl utvecklad högteknologisk industri, en kultur i framkant och, idag, den ledande säkerpolitiska aktören i Europa.

Nobelpris i litteratur 2014

Den franska kulturen har varit formande för den europeiska civilisationen och det gemensamma europeiska kulturarvet. 1600- och 1700-talets upplysningstid hade sin vagga i Frankrike, spred sig och påverkade sedermera den politiska och kulturella utvecklingen i hela Europa. Det är föga förvånande att flest Nobelpristagare i litteratur kommit från Frankrike. Också i år tilldelas på nytt årets Nobelpris i litteratur till fransmannen Patrick Modiano.

Paris förblir också idag en stad som sjuder av kultur, med upplevelser för alla sinnen och alla åldrar. Kulturen spelar en viktig integrerande och enande kraft i samhället. Kulturhuset ”Le 104” i Paris norra del, utgör ett levande bevis på denna kraft. Kungaparet kommer under statsbesöket att bland annat besöka ”Le 104” för att uppleva en mötesplats där ungdomskulturen möter den etablerade konstvärlden.

Höga miljöambitioner

Frankrike har höga ambitioner på miljöområdet. Parlamentet antog under hösten en lag om energiövergång från fossila till förnybara energikällor och ett minskat beroende av kärnkraft. Med denna progressiva lagstiftning förbereder sig Frankrike på sin roll som värdland för nästa års globala klimatkonferens, COP21, som hålls i Paris, i hopp om att nå globala överenskommelser. Under det svenska statsbesöket ordnas en svensk-fransk klimatkonferens, som en tydlig signal till omvärlden om vikten av bilaterala och internationella samarbeten i kampen för en bättre och hållbar miljö för kommande generationer.

Fransk forskning, innovation och teknologi är i världsklass. Inte minst på hållbarhetsområdet är fransk innovation i framkant. Detta belyser bland annat Airbus i Toulouse med sitt nya miljövänligare flygplan A350, som kungaparet besöker i samband med statsbesöket. Frankrike har också en stark rymdindustri. I november i år lyckades ESA med en historisk kometlandning av en robot som till stora delar styrs från rymdinstitutet CNES i Toulouse. Kungaparet kommer också att besöka CNES varifrån farkosten styrs.

Ekonomiska problem

På det ekonomiska planet har årets Nobelpris i ekonomi förvisso gått till franske nationalekonomen, Jean Tirole, men Frankrike har ännu inte återhämtat sig efter den globala finanskrisen. Den franska ekonomin brottas fortsatt med en låg tillväxt, ett stort budgetunderskott, en växande statsskuld och en försvagad konkurrenskraft.

Frankrikes väl utbyggda sociala skyddsnät, en stabil finansiell sektor och en diversifierad ekonomi bidrar till att landet ändå fortsätter att utvecklas. Regeringen Valls hoppas med en tydlig reformagenda förbättra förutsättningarna för framtida investeringar och förnyad tillväxt. Tillsammans med Tyskland kommer Frankrike också framöver att förbli en central drivkraft i den Europeiska Unionen.