Kungaparets franska ordnar

av Staffan Rosén, vice ordenskansler, ordenskansliet Kungl. Maj:ts Orden

Storkorset av franska Hederslegionen. Foto Kungahuset.se

Storkorset av franska Hederslegionen. Foto Kungahuset.se

Kungaparet innehar storkorset av den franska Hederslegionen (L’ordre de la Légion d’honneur). Kungen innehar den sedan 1980 och Drottningen sedan 1984.

Denna orden, som är Frankrikes förnämsta, instiftades av Kejsar Napoleon I 1804 som ett synligt tecken på medlemskap i inrättningen ”Hederslegionen” som Napoleon skapade som konsul redan år 1802.

Franska Hederslegionen. Foto Kungahuset.se

Franska Hederslegionen. Foto Kungahuset.se

Hederslegionen har i växlande former överlevt fram till våra dagar och är indelad i fem klasser. Den blev den första egentliga europeiska rena förtjänstorden, vilken kom att bli stilbildande för många senare förtjänstordnar i och utanför Europa.

Drottningen innehar även storkorset av den franska Nationella Förtjänstorden, L’ordre national du Mérite, vilken instiftades 1963. Orden, som är Frankrikes näst högsta förtjänstorden, är indelad i fem klasser och tillkom på general de Gaulles tillskyndan för att ersätta de flesta av den rika floran av departementsordnar som existerade i Frankrike fram till den Nationella Förtjänstordens tillkomst. Drottningen tog emot orden 1980 i samband med statsbesök i Frankrike.