Kungaparets finska ordnar

av ordensintendent Tom Bergroth, ordenskansliet Kungl. Maj:ts Orden

Finlands Vita Ros orden. Foto: Studio Fotonokka Oy

Finlands Vita Ros orden. Foto: Studio Fotonokka Oy

Finlands Vita Ros orden är instiftad den 28 januari 1919 och är landets högsta förtjänstorden. Dess insignier är ritade av den kände konstnären Akseli Gallen-Kallela. Den har fem grader och storkors kan även ges med kedja. Därtill kommer ett förtjänstkors och en medalj i tre grader.

Orden inrättades inför riksföreståndaren Gustaf Mannerheims första officiella statsbesök, vilket gick till Sverige i februari 1919. Kung Gustaf V mottog som första utländska statsöverhuvud orden med kedja, kronprins Gustaf (VI) Adolf erhöll samma värdighet år 1925. Såväl Kungen som Drottningen innehar orden med kedja.

Kungaparet vid det finska statsbesöket 2012. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kungaparet vid det finska statsbesöket 2012. Foto: Janerik Henriksson/TT