Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag. Vid vittnesbekräftelsen får de fyra vittnena se det nyfödda barnet.

Statsminister Stefan Löfven signerar vittnesbekräftelsen på Haga slott. Foto: Kungahuset.se

Statsminister Stefan Löfven signerar vittnesbekräftelsen på Haga slott. Foto: Kungahuset.se

Talman, statsminister, riksmarskalk samt överhovmästarinna är vittnen. Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av ovanstående vittnen. 

Vittnen för Prins Oscar var talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist samt överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke.

Läs mer om vittnesbekräftelse och konseljen för Prins Oscar