Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Bland annat hålls konselj på Kungens initiativ vid en kunglig födsel.

Informationskonselj på Kungliga slottet den 3 mars 2016. Foto: Kungahuset.se

Informationskonselj på Kungliga slottet den 3 mars 2016. Foto: Kungahuset.se

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/ hertiginnedöme för tronarvingen. Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

Vid Prins Oscars födsel hölls en konselj torsdagen den 3 mars 2016 på Kungliga slottet.

Läs mer om konseljen 3 mars 2016