Hertigdömet Skåne

Vid konseljen den 3 mars 2016 meddelade Kungen att Prins Oscar tilldelats Skåne som hertigdöme.

Skånes landskapsvapen

Skånes landskapsvapen

Skåne har varit hertigdöme vid två tidigare tillfällen: För prins Karl på 1800-talet som sedermera blev kung Karl XV, och för kronprins Gustav Adolf, sedermera Gustav VI Adolf. Deras gemåler (Lovisa respektive Margareta och Louise) fick också hertiginnetitlar.

Geografi

Skåne är Sveriges sydligaste landskap. Landskapet består till största delen av den halvö som utgör Skandinaviska halvöns sydligaste spets. I norr begränsas landskapet av Halland och Småland, i öster av Blekinge och Östersjön, i söder av Östersjön och i väster av det smala Öresund som skiljer Skåne från Danmark samt Kattegatt som är ett bihav till Nordsjön. Skåne utgör, tillsammans med de danska öarna Själland, Lolland, Falster, Mön och Bornholm, den transnationella Öresundsregionen.

Hela landskapet ingår sedan 1997 i Skåne län efter att tidigare varit delat mellan Malmöhus och Kristianstads län.

Skånes tre största orter är Malmö, Helsingborg och Lund.

Historia

Skåne var en del av Danmark under Harald Blåtand, under senare delen av 900-talet, tillsammans med Halland, Blekinge och Bornholm, i historielitteraturen benämnt Skåneland eller Skånelandskapen.

Under 1400- och 1500-talen utgjorde Skåne tillsammans med Själland kärnan i det danska riket. Vid freden i Roskilde, 1658, övergick Skåne till Sverige, ön Ven dock först 1660.