Hertigdömet Ångermanland

Vid konseljen den 17 juni 2015 meddelade Kungen att Prins Nicolas tilldelats Ångermanland som hertigdöme, och blir således Ångermanlands förste hertig någonsin.

Ångermanland gränsar i söder till Medelpad, i väster till Jämtland, i norr till Lappland och Västerbotten och i öster till Bottenhavet. Det ingår till större delen i Västernorrlands län men mindre delar ingår även i Jämtlands respektive Västerbottens län.

Ångermanland Foto: NE.se

Hertigdömet Ångermanland. Foto: NE.se

Vid medeltidens slut hade en ganska omfattande uppodling skett av det förut mycket glest befolkade området. Ett område där fiske hade en viktig roll. År 1449 utfärdade Kung Karl Knutsson en förordning som reglerade fisket i området.

Det var även under slutet av 1500-talet som Bebyggelsen på Hernön, mer känd som ”olaga hamn” under 1400-talet, erhöll stadsrättigheter under namnet Härnösand.

Andra städer som växt fram efter Härnösand är Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. Örnsköldsvik och Kramfors har båda sin bakgrund i träindustrins utveckling, medan Sollefteå har sina rötter som marknadsplats och militär förläggningsort.

Ångermanlands landskapsvapen. Bild: NE.se

Ångermanlands landskapsvapen. Bild: NE.se

Ångermanlands landskapsvapen är en blå sköld med tre laxar, varav den mellersta är vänd åt motsatt håll. Detta symboliserar att landskapets älvar sedan gammalt varit rika på lax.

Högakustenbron i Ångermanland Foto: Högakustenleden.com

Högakustenbron i Ångermanland Foto: Högakustenleden.com

Landskapet består av många älvar som rinner ut i i kusten. Ångermanland är även känt för Höga kusten som går mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Det är ett kustområde med en landhöjning på över 700 meter och detta område har varit bebott i minst 7 000 år.