Sveriges Kungahus

Lysning

Söndagen den 19 maj 2013 ägde lysning rum mellan Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill i Slottskyrkan på Kungliga slottet, Stockholm.
Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill i Slottskyrkan vid lysningsgudstjänsten. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill i Slottskyrkan vid lysningsgudstjänsten. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Lysningen ägde rum vid en gudstjänst i Slottskyrkan kl. 11.00. Gudstjänsten var öppen för allmänheten.

Lysningsmottagning ägde rum kl. 14.00 på Kungliga slottet för inbjudna gäster.

Lysning, eller kungörelse i kyrkan inför en vigsel om att två personer kommer att gifta sig var obligatorisk från 1100-talet och fram till 1973. Seden har varit det naturliga sättet att undvika månggifte.

I dag har detta lagkrav ersatts av hindersprövning, som sker hos Skatteverket. Numera kan brudparet frivilligt komma överens med församlingsprästen om lysning i kyrkan vid lämpligt datum. Valet av kyrka är sedan 1973 fritt.