Sveriges Kungahus

Salutering

Efter vigselakten sköts salut om 21 skott, med fem sekunders mellanrum, från Skeppsholmen.

Seden att avge salut på vissa salutdagar, vid vissa statsceremonier och i internationellt umgänge började på 1600-talet, då fartygen sköt ut sina kanoner för att visa att man hade fredliga avsikter när man närmade sig en hamn. Detta blev senare en hedersbevisning, en salut. Bestämmelserna blev med tiden strängt reglerade efter rang. Saluten avgavs också som lösen, för att tala om vem man var.

En nationell salutomgång om 21 skott är enligt internationell praxis en officiell hedersbetygelse som ges för nationen vid till exempel nationaldagen, Kungliga bemärkelsedagar och i statsceremoniella sammanhang när så särskilt bestäms. I Stockholm skjuts salut från Skeppsholmen.