H.K.H. Prinsessan Lilians begravnings­gudstjänst i Slottskyrkan

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa
Motiv: Prinsessan Eugenies krona och vit liljekonvalj på H.K.H. Prinsessan Lilians kista. Foto: Jonas Ekströmer /Scanpix
Lördagen den 16 mars hölls begravningsgudstjänst för Lilian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Slottskyrkan på Kungliga slottet.

På begravningsdagen kl. 8.00 till 8.10 ringde kyrkklockorna i Stockholms innerstad i en sorgeringning. Serafimerringning från Riddarholmskyrkan skedde mellan kl. 12.00 och 13.00. Vid Riddarholmskyrkan stod en officer och fyra soldater ur Livgardets hedersvakt.

I samband med gästernas ankomst till Slottskyrkan stod Livgardet med grenadjärer i Södra valvet. Bland de närvarande vid begravningsgudstjänsten var Pdf, 96.8 kB.

Vid kistan stod stor hedersvakt med officerare från Livgardet och Karl XII:s drabanter. När begravningsakten inleddes lämnade hedersvakten kistan.

Kistan var draperad med en tretungad örlogsflagga med lilla riksvapnet. På kistan låg prinsessan Eugenies krona. Kronan är utförd 1860 i Stockholm av Edvard Emanuel efter modell av prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona från 1778.

Eftersom Prinsessan Lilian var ledamot av Serafimerorden låg det ljusblå serafimerbandet med ordenstecknet bredvid kraschanen på hyendet (kudden), som är från 1700-talet. Till vänster om altaret hängde serafimerbaneret från 1810 som bevakas av tre officerare.

Officianter vid begravningsgudstjänsten var överhovpredikant i Kungliga hovförsamlingen och biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark, Michael Bjerkhagen pastor i Kungliga hovförsamlingen och Nicholas Howe, präst i Engelska kyrkan i Stockholm.

För program, klicka här.

För program, klicka här.

När den första skoveln mull lades på kistan sköts sorgesalut om 21 skott från Skeppsholmen av Amfibieregementet Amf 1.

Vid begravningsgudstjänstens slut bar tio officerare ur Livgardet ut kistan till Södra valvet. När bilkortegen lämnade Kungliga slottet paraderade ett grenadjärkompani på Inre borggården och musikkåren spelade Karl XV:s sorgmarsch av Conrad Nordqvist.

Längs kortegevägen paraderade Högvakten och Försvarsmakten från Kungliga slottet till Gustav Adolfs torg. Kortegen passerade Riksplan utanför Riksdagshuset där Livgardets dragonmusikkår spelade Karl XV:s sorgmarsch av Conrad Nordqvist. Kortegen passerade sedan Gustav Adolfs torg och vidare mot den Kungliga begravningsplatsen i Haga där gravsättning skedde. Läs mer om kortegevägen.

Efter gravsättningen gav Kungaparet en lunch för särskilt inbjudna på Kungliga slottet.