Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag. Vid vittnesbekräftelsen får de fyra vittnena se det nyfödda barnet.

Talman Per Westerberg vidimerar vittnesbekräftelsen vid Prinsessan Leonores födsel. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Talman Per Westerberg vidimerar vittnesbekräftelsen vid Prinsessan Leonores födsel. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Talman, statsminister, riksmarskalk samt överhovmästarinna är vittnen. Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av ovanstående vittnen. 

Den form av vittnesbekräftelse som tillämpades vid Prinsessan Leonores nedkomst avviker från den traditionella vittnesbekräftelsen på grund av att födseln ägde rum i New York.  

Två läkare verksamma vid New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center i New York, USA, skrev i ett intyg ställt till Kungen att de närvarat vid födseln och intygade på det sättet att det nyfödda barnet är Prinsessan Madeleines dotter.

Detta intyg vidimerades sedan vid en ceremoni på Kungliga slottet av talman, statsminister, riksmarskalk och överhovmästarinna den 26 februari 2014.