Slottskyrkans historik
Drottningholms slottskyrka sedd genom lindallén i Drottningholms slottspark. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se

Drottningholms slottskyrka sedd genom lindallén i Drottningholms slottspark. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se

På kungsgården Torvesund lät Johan III år 1579 uppföra ett slott för drottning Katarina Jagellonica under ledning av den nederländske arkitekten Willem Boy. Eftersom slottet byggdes för en drottning gavs det namnet Drottningholm. 
Vid nyårshelgen 1661 utbröt en förödande eldsvåda då Johan III :s stenslott brann ner till grunden.

Efter denna brandkatastrof gav Hedvig Eleonora arkitekten Nikodemus Tessin d ä uppdrag att uppföra en ny slottsbyggnad. Arkitekten skapade ett unikt kyrkorum  i slottets norra del som genom sin storslagna utformning helt skilde sig från samtida slottskyrkor.

Drottningholms Slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Drottningholms Slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Först 1696 påbörjades byggnationen av Slottskyrkan och då hade femton år förflutit sedan arkitekten avlidit och det blev sonen Nikodemus Tessin d y som slutförde faderns byggnadsuppdrag. År 1701 slutfördes byggnationen av slottskyrkan men det var först 1728 som inredningsarbetena igångsattes. Då belades golvet med 306 bruna och vita golvstenar av Ölandssandsten och altaruppsatsen av hovmålaren G E Schröder, orgeln av Johan Niclas Cahman samt bänkar och annan behövlig inredning kom på plats. Arbetet leddes då av arkitekten Carl Hårleman.

I slutet av år 1730, 68 år efter det att Nikodemus Tessin d ä lade fram sina första skisser till det nya slottet, stod slottskyrkan färdig att tas i bruk.

Slottskyrkan. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se

Slottskyrkan. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se