Salutering

Försvarsmakten sköt salut från Skeppsholmen vid Prinsessan Leonores födsel. Saluten omfattade en salutomgång om 21 skott.

Vid dopet sköts salut om 21 skott av Amfibieregementet och personal ur Victoriabataljonen.

Saluteringen för Prinsessan Leonore från Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Kungahuset.se

Saluteringen för Prinsessan Leonore från Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Kungahuset.se

Vid en kunglig födsel skjuts salut från Skeppsholmen i Stockholm enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

Kanonerna på Skeppsholmen i Stockholm skjuter salut vid prins Carl (XVI) Gustafs födelse den 30 april 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna

För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera. Salutering sker även vid salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg.