Officianter

Dopet förrättades av ärkebiskop Anders Wejryd. Han assisteras av överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark och pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

 Pastor Michael Bjerkhagen, ärkebiskop Anders Wejryd och överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungahuset.se

Pastor Michael Bjerkhagen, ärkebiskop Anders Wejryd och överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungahuset.se