Kronprinsessparets bröllop
Kungliga dop
I Sverige har dop av kungliga barn i århundraden ansetts vara en statsceremoni medan dopet har en helt privat karaktär i andra monarkier. För svenskt vidkommande visar inte minst den magnifika silverdopfunten på detta. Denna ritades vid slutet av 1600-talet av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. och utfördes i Stockholm av den franske silversmeden J. F. Cousinet mellan åren 1696 och 1707.
Dopfunten är 106 centimeter hög. Det första kungliga barn som döptes i denna dopfunt var den blivande Gustav III 1746. Även om platsen för kungliga dop varierat så är det denna dopfunt som alltid använts.
 
Traditionen med faddrar är också mycket gammal. Vid hertigens av Smålands dop i Slottskyrkan 1782 ställdes förgyllda stolar i koret för de olika faddrarna. Faddrar som konungarna av Preussen och Danmark var inte personligen närvarande vid dopakten men deras stolar stod där och i dessa stolar placerades porträtt av dessa faddrar.

Av tradition är det alltid ärkebiskopen som förrättar kungliga dop.

Göran Alm
Chef för Bernadottebiblioteket

Prins Carl (XVI) Gustafs dop i Slottskyrkan 7 juni 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna