Kronprinsessparets bröllop
Savonneriemattor

Savonneriemattor tillverkades för hand på stående vävstolar, ett oerhört krävande arbete. Foto: Kungahuset.se

Vid Prinsessan Estelles dop pryddes Slottskyrkan av två praktfulla 1700-talsmattor tillverkade vid den kungliga franska savonneriemanufakturen, efter förlagor av mönsterritaren Pierre-Josse Perrot.

År 1627 utfärdade Ludvig XIII ett kungligt privilegium för mattproduktion till Pierre Dupont och hans lärling Simon Lourdet i Paris. Deras mattor kom att kallas savonneriemattor eftersom deras mattfabrik låg i en före detta tvålfabrik (Savonnerie).
 
1747 fick kronprinsessan Lovisa Ulrika mattor som gåva och 1784 skänkte Ludvig XVI en savonneriematta till Gustav III.

En av de två savonnieremattor som användes vid Prinsessan Estelles dop. Foto: Kungahuset.se

De två mattorna som användes vid Prinsessan Estelles dop ingick förmodligen i gåvan till Lovisa Ulrika. De tillhör idag Kungl. Husgerådskammaren.
 
Den matta som prydde Storkyrkans kor vid Kronprinsessparets bröllop är även den en savonneriematta och ingick i gåvan till Gustav III.
 
Savonneriemattor tillverkades för hand på stående vävstolar. Arbetet var oerhört krävande – det tar en skicklig yrkesman ett år att åstadkomma tre kvadratmeter enfärgad matta. De mångfärgade och detaljrika mönster som utmärker savonneriemattor var givetvis än mer tidskrävande.
 
Mattornas mönster och färgsättning skiljer sig åt men båda präglas av det överdåd som kännetecknar savonneriemattor i allmänhet.  Bland ornamenten kan bland annat musslor, blomstergirlanger, akantusblad och franska liljor urskiljas. Denna typ av mattor användes i representativa miljöer på de franska kungliga slotten och som prestigefyllda diplomatiska gåvor.

Detalj från en av savionnieremattorna. Foto: Kungahuset.se