Kronprinsessparets bröllop
Salutering
Försvarsmakten sköt salut från Skeppsholmen vid Prinsessan Estelles Dop. Saluten omfattade en salutomgång om 21 skott.

Vid Prinsessan Estelles födsel sköts salut från Skeppsholmen klockan 12 torsdagen den 23 februari 2012. Från de övriga salutstationerna sköts salut kl 12 fredag den 24 februari 2012.

Vid en kunglig födsel skjuts salut från Skeppsholmen i Stockholm enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

Kanonerna på Skeppsholmen i Stockholm skjuter salut vid prins Carl (XVI) Gustafs födelse den 30 april 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna

För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera. Salutering sker även vid salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg.