Salutering

Vid Prinsessan Adriennes födsel sköt Försvarsmakten salut från Skeppsholmen och övriga salutbatterier i Sverige. Saluten omfattade en salutomgång om 21 skott.

Vid dopet sköts också salut om 21 skott från Skeppsholmen samt från fartyget HMS Kullen utanför Drottningholms slott.

Kanonerna på Skeppsholmen i Stockholm skjuter salut vid prins Carl (XVI) Gustafs födelse den 30 april 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera.