Karl XV:s vagga

Efter dopgudstjänsten, vid mottagning på Drottningholms slott, låg Prinsessan Adrienne i Karl XV:s vagga. Vaggan tillverkades inför prins Karl (XV):s födelse 1826 efter en förlaga av hovarkitekt Per Axel Nyström. Vaggan användes som vardagsvagga för prinsen och hans bröder Gustav och Oskar.

Prinsessan Adrienne i Karl XV:s vagga stående på Haupts paradpodium. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Prinsessan Adrienne i Karl XV:s vagga stående på Haupts paradpodium. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Inför prinsessan Eugénies dop 1830 skapades en ny vaggtradition och prins Karl (XV):s vardagsvagga blev prinsessornas paradvagga. Den stod då uppställd på Georg Haupts paradpodium, precis som vid Prinsessan Madeleines dop 1982, Prinsessan Leonores dop 2014, Prins Nicolas dop 2015, Prins Oscars dop 2016, Prins Alexanders dop 2016 och Prins Gabriels dop 2017.