Gäster

Gästlista vid Prinsessan Adriennes dop och efterföljande mottagning:

  • H.M. Konungen
  • H.M. Drottningen
  • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
  • H.K.H. Prins Daniel
  • H.K.H. Prinsessan Estelle
  • H.K.H. Prins Oscar 
  • H.K.H. Prins Carl Philip
  • H.K.H. Prinsessan Sofia
  • H.K.H. Prins Alexander 
  • H.K.H. Prins Gabriel
  • H.K.H. Prinsessan Madeleine
  • Mr Christopher O'Neill
  • H.K.H. Prinsessan Leonore
  • H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj

  • Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler
  • H.K.H. Prinsessan Birgitta
  • Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld
  • Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer
  • Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle
  • Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson
  • Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson
  • Fru Dagmar von Arbin
  • Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
  • Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

  • Mr Thomas de Toledo Sommerlath
  • Mr Walther L. Sommerlath and Mrs Ingrid Sommerlath
  • Herr Patrick Sommerlath
  • Herr Leopold Lundén Sommerlath
  • Fröken Anaïs Sommerlath
  • Fröken Chloé Sommerlath
  • Fru Maline Sommerlath

Herr O'Neills familj

  • Mrs Eva Maria O'Neill
  • Ms Annalisa O'Neill
  • Mrs Karen O'Neill
  • Mrs Tatjana d'Abo and Mr Henry d'Abo
  • Miss Anouska d'Abo
  • Countess Natascha Abensperg und Traun
  • Countess Milana Abensperg und Traun

Tyskland

  • HH Prince Andreas of Saxe-Coburg and Gotha

Riksdagen

  • Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordförande

  • Partiordförande Ulf Kristersson, (M)
  • Partiordförande Annie Lööf, (C)
  • Partiordförande Jan Björklund, (L)
  • Språkröret Statsrådet Gustav Fridolin, (MP)
  • Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

  • Statsminister Stefan Löfven och Assistent Ulla Löfven

Corps diplomatique

  • H.E. Ambassadör Christian Syse, Norge
  • H.E. Ambassadör Liisa Maria Talonpoika, Finland
  • H.E. Mr. David Cairns, Ambassador of the United Kingdom, Storbritannien
  • Mr. David Lindwall, Chargé d'affaires a.i. USA
  • Ministerrådet Malene Hedlund, Chargé d'affaires, Danmark
  • Mr. Thatayaone Nthokgo, Chargé d'affaires, Botswana

Myndigheter

  • Hovrättspresident Anders Perklev, Svea Hovrätt
  • Landshövding Sten Nordin, Blekinge län

Trossamfund

  • Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Personliga vänner

  • Fru Katarina von Horn och Herr Robert von Horn
  • Mr Marco Wajselfisz
  • Friherrinnan Louise Thott och Friherre Gustav Thott
  • Fru Natalie Werner och Herr Dag Werner
  • Fru Charlotte Kreuger Cederlund och Kapten Christoffer Cederlund
  • Grevinnan Louise Cronstedt och Greve Jacob Cronstedt
  • Fröken Lovisa De Geer och Herr William Söraa
  • Fru Ellen Dinkelspiel och Herr Jan Dinkelspiel
  • Mr Cedric Notz och Fru Andrea Brodin
  • Fröken Sofi Fahrman och Herr Filip Engelbert
  • Mrs Karini Teixeira
  • Mr Nader Panahpour and Mrs Loryn Panahpour
  • Mr Dennis Paul and Mrs Coralie Charriol Paul
  • Ordförande Cristina Stenbeck och Mr Alexander Fitzgibbons
  • Mr Ramzi Gedeon and Mrs Angelina Gedeon
  • Mr Roger Metta and Mrs Melissa Metta
  • Mrs Lena Biörck Kaplan

Läkarkåren

  • Överläkare Sophia Brismar Wendel
  • Överläkare Anette Hein
  • Överläkare BouBou Hallberg
  • Barnmorska Anna Ståhl
  • Barnmorska Pia Vossman
  • Barnmorska Elisabeth Storch

Övriga

  • Utnämnde Riksmarskalken Fredrik Wersäll och Direktör Anna Wersäll

Icke tjänstgörande hovstater

  • Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
  • Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
  • Fru Eva Andersson
  • Mentorn Friherrinnan Lena Ramel
  • Taffeltäckare Eva Ohlsson
  • Fru Åse Blomqvist
  • Barnavårdslärare Elisabeth Zimmermann
  • Barnflicka Louise Blomqvist
  • Åldfrun Ebba von Mecklenburg

Kleresistaten

  • Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
  • Pastor Michael Bjerkhagen
  • Hovorganisten Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

  • H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
  • Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
  • Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
  • Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson
  • Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton
  • Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
  • Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson
  • Överintendenten Jan Lindman
  • Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
  • Informationschefen Margareta Thorgren
  • Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
  • Hovmarskalken Karolin A. Johansson
  • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
  • Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen
  • Hovintendent Åke Hovgard
  • Slottsmästaren Claes Carlsson
  • Slottsfogde Stefan Wirtén
  • Hovauditören Advokat Axel Calissendorff
  • Hovdamen Fru Harriet Bredelius
  • Hovdamen Fru Louise Törneman
  • Hovsekreterare Sigrun Berg
  • Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin
  • Hovsekreterare Fil.mag. Anita Söderlind
  • Hovfurir Helene Edström
  • Hovfurir Jerry Carlde
  • Kammarjungfrun Ann Schierenbeck
  • Kammartjänare Tony Carlzon
  • Lokalvårdare Marita Stenebäck
  • Kammarjungfrun Anne Tovar
  • Lokalvårdare Katja Arkkukangas
  • Taffeltäckare Pär Hernell
  • Hovlakej Peter Engwall
  • Kammarherren Docent Magnus Olausson
  • Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg
  • Kammarherren Friherre Wilhelm Stiernstedt
  • Kammarherren AgrD Carl-Anders Helander
  • Kammarherren Direktör Jan Bruzelius
  • Kammarherren Fil. dr Per Sandin
  • Livmedikus MD Svante Norgren

Kungl. Staberna

  • Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
  • Vakth. Adjutant Överste Ola Barvér
  • Vakth. Adjutant Överstelöjtnant Niklas Niemi
  • Vakth. Adjutant Överstelöjtnant Daniel Ottosson