Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag. Vid vittnesbekräftelsen får de fyra vittnena se det nyfödda barnet.

Pressmöte med statsminister Stefan Löfven, statsfru Anna Hamilton, riksmarskalk Svante Lindqvist och talman Urban Ahlin i samband med konseljen. Foto: Kungahuset.se

Pressmöte med statsminister Stefan Löfven, statsfru Anna Hamilton, riksmarskalk Svante Lindqvist och talman Urban Ahlin i samband med konseljen. Foto: Kungahuset.se

Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av vittnen. 

Vittnen för Prins Alexander var statsminister Stefan Löfven,  statsfru Anna Hamilton, riksmarskalk Svante Lindqvist samt talman Urban Ahlin.