Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Bland annat hålls konselj på Kungens initiativ vid en kunglig födsel.

Konselj på Kungliga slottet den 21 april 2016. Foto: Kungahuset.se

Konselj på Kungliga slottet den 21 april 2016. Foto: Kungahuset.se

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme för tronarvingen. Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

Vid Prins Alexanders födsel hölls en konselj onsdagen den 21 april 2016 på Kungliga slottet.

Läs mer om konseljen 21 april 2016