Sveriges Kungahus

Carl XIV Gustafs Jubileumsrum

En bärande idé hos möbelarkitekt Åke Axelsson var att ge inredningen en ljus, lätt och luftig karaktär inspirerad av den svenska sommaren. Inredningen representerar svenskt hantverk och svenska material. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

En bärande idé hos möbelarkitekt Åke Axelsson var att ge inredningen en ljus, lätt och luftig karaktär inspirerad av den svenska sommaren. Inredningen representerar svenskt hantverk och svenska material. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Inredningen av Carl XVI Gustafs Jubileumsrum i Bernadottevåningen på Kungliga slottet är en gåva i samband med firandet av Kungens 25 år på tronen. Kungaparet hade länge uttryckt en önskan om ett rum på Kungliga slottet som speglar vår egen tid.
Rummet används i samband med Kungens och Drottningens representation i Bernadottevåningen.
 Mattan av textilkonstnär Nini Sandström är vävd i flossateknik i Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad i samarbete med Handarbetets Vänner. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Mattan av textilkonstnär Nini Sandström är vävd i flossateknik i Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad i samarbete med Handarbetets Vänner. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Jubileumsrummet är en gåva från Sveriges riksdag och regering, som skänkt den stora mattan, och från kommuner i Sverige, som skänkt möblerna och armaturen.

Möbelarkitekt Åke Axelsson har ritat samtliga möbler och har haft det övergripande ansvaret för rummets inredning. Inredningsarbetet har skett i nära samverkan med Kung Carl XVI Gustaf.

Väggarna är tapetserade med pappersark målade i akvarellfärg av konstnären Lars Abrahamsson. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Väggarna är tapetserade med pappersark målade i akvarellfärg av konstnären Lars Abrahamsson. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Rummets historia


Rummet har en skiftande historia. Det inreddes ursprungligen vid 1700-talets mitt till ett Toiletterum åt drottning Lovisa Ulrika i anslutning till hennes sängkammare. Takets vackra målade och förgyllda hålkäl och hörnkartuscher, troligen av Johan Pasch, är från denna tid liksom panelverket och de vackert skulpterade dörrarna. Snickerierna var ursprungligen vitmålade med förgyllda ornament.

Vid 1800-talets slut inreddes rummet som sängkammare åt drottning Sofia. Det var då dörrarnas bemålning avlägsnades och panelverket och fönstersmygarna målades som ek. Den gamla kakelugnen i nischen mellan fönstren ersattes med en ny rund kalkelugn. Mellan fönstren gjordes ett skåp, som nu ersatts med en öppen hyllinredning. Efter drottning Sofias död har rummet haft skiftande funktioner, bland annat som förråd. Under en längre tid var textilateljén inrymd här.