Sveriges Kungahus

Porträtt

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa
Motiv: Carl XVI Gustaf, 2013. Olle Hamngren (f. 1960). Porträttet var en gåva till H.M. Konungen från Kungl. Maj:ts Orden. Foto: Olle Hamngren
Kungen har vid ett flertal tillfällen stått modell för målade porträtt.