Sveriges Kungahus

Porträttet av statschefen

Kungen finns avbildad på allt ifrån mynt och frimärken till målningar och foton. Sådana porträtt av monarken har under lång tid varit en viktig del av vår gemensamma bildvärld.

Kungaporträtt nu och då


Av intendent Kerstin Hagsgård och intendent Merit Laine,
Kungl. Husgerådskammaren

Sveriges kungar har avbildats sedan medeltiden, tidigast på exempelvis gravmonument, sigill och mynt. När nya konstnärliga tekniker introducerades togs de i bruk för att föreviga monarken.

Från Gustav Vasas tid och framåt är det kanske främst oljemåleriet man förknippar med de representativa porträtten. Även skulpturer — inte minst de monumentala ryttarmonumenten — blev allt viktigare. Framställningen av kungens person var ofta en balansgång mellan ideal och realism. Porträtten var viktiga historiska dokument och därför ansågs det betydelsefullt att de verkligen gav en igenkännbar bild av regenten.

Porträtt som skänks av kungen har traditionellt ett särskilt värde som hedersbevis. Målade porträtt har fungerat så i flera hundra år och från förra sekelskiftet blev även ett signerat fotografi av kungen en uppskattad hedersgåva.

Framställningar av kungen och hans familj har även producerats utanför hovet. Tekniker som träsnitt, gravyrer och senare oljetryck och fotografier har möjliggjort omfattande spridning av mer eller mindre porträttlika bilder.