Sveriges Kungahus

Svenska regenters valspråk

RegentTidsperiodValspråk
Gustav Vasa1523 - 1560All makt är av Gud
Erik XIV1560 - 1568Gud giver åt vem Han vill
Johan III1568 - 1592Gud vår beskyddare
Sigismund1592 - 1599För rätten och folket
Karl IX1600 - 1611Gud min tröst
Gustav II Adolf1611 - 1632Med Gud och segrande vapen
Kristina1632 - 1654Visheten är rikets stöd
Karl X Gustav1654 - 1660I Gud mitt öde - Han skall göra det
Karl XI1660 - 1697Herren är vorden min beskyddare
Karl XII1697 - 1718Med Guds hjälp
Ulrika Eleonora1719 - 1720I Gud mitt hopp
Fredrik I1720 - 1751I Gud mitt hopp
Adolf Fredrik1751 - 1771Statens välfärd min välfärd
Gustav III1771 - 1792Fäderneslandet
Gustav IV Adolf1792 - 1809Gud och folket
Karl XIII1809 - 1818Folkets väl min högsta lag
Karl XIV Johan1818 - 1844Folkets kärlek min belöning
Oskar I1844 - 1859Rätt och sanning
Karl XV1859 - 1872Land skall med lag byggas
Oskar II1872 - 1905Brödrafolkens väl
 1905 - 1907Sveriges väl
Gustaf V1907 - 1950Med folket för fosterlandet
Gustaf VI Adolf1950 - 1973Plikten framför allt
Carl XVI Gustaf1973 -För Sverige - I tiden