Sveriges Kungahus

Västmanlands län

Av landshövding Ingemar Skogö
Vårt västmanländska län är som ett Svealand i miniatyr. Vi har de stora skogarna i norr, bördig åkermark och slätter i mitten och det sjönära landskapet med Mälaren och Hjälmaren i söder. Det unika i vår landskapsbild är våra dalgångar där rullstensåsar och åar samsas. Där har de naturliga kommunikationsvägarna och vattnets kraft varit de naturgivna förutsättningarna för utvecklingen av den bruksbygd som än idag karaktäriserar dessa dalgångar.

Det är inte så långt mellan Mälaren och Bergslagen, länet är ett av Sveriges minsta. Trots det, finns det mycket att bjuda på i form av ett arbetsliv i framkant, varierande natur, en intressant historia och strategiskt läge. Västmanland är en central del av den expansiva Stockholm—Mälarregionen.  Länet har 10 kommuner, där drygt 50 procent av invånarna bor i residensstaden Västerås. Västerås är den sjätte största kommunen i Sverige.

Länet präglas av en lång och gedigen industritradition. Just i Bergslagen stod den svenska industrins vagga, som byggde på det som naturen gav — malm, skog och vattenkraft. Här växte den industri fram som gjort Sverige känt över hela världen.

Vårt näringsliv domineras av tillverkningsindustrin som bland annat producerar elektrisk utrustning och metallprodukter. Under de senaste decennierna har regionens många världsledande företag följt en omvandlingsprocess som gjort Västmanland till en region med starkt fokus på forskning och utveckling.

Utrikeshandeln är viktig för företagen i Västmanland, en region med ett av de högsta exportvärdena per capita i Sverige. De fyra viktigaste exportmarknaderna för Västmanland är Tyskland, Frankrike, USA och Kina. Det är inte många områden i norra Europa som har denna starka industriella tradition och kompetens.

Vår regionala högskola, Mälardalens högskola, vars forskningsområde inbyggda system har världsledande kompetens, bedriver även omfattande internationellt utbyte. Tillsammans har akademi, företag och organisationer i Västmanland skapat ledande initiativ inom robotik och automation som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Västmanland är länet med spännande upplevelser i form av äventyr, musik och konst. Inom litteraturen är vi naturligtvis mycket stolta över Tomas Tranströmer, som vi ser som vår nobelpristagare i litteratur 2011. Är du dessutom intresserad av historia och industrihistoria — då har du hamnat helt rätt.