Sveriges Kungahus

Västernorrland – ett arv att vara stolt över  

Av landshövding Bo Källstrand
Västernorrland förknippas med vatten och skog. Det var den rika tillgången till älvar, hav och skogsmark som skapade grunden för den basindustri som länge dominerat länets näringsliv och som i framtiden kommer att bidra till en hållbar utveckling för Västernorrland och för Sverige.

Idag präglas länet av en drivkraft, dynamik och förnyelse som direkt kan sammankopplas med vår historia. Genom att värna vårt unika arv och genom att ta tillvara de resurser och förutsättningar som finns bygger vi en konkurrenskraftig och attraktiv region.

För västernorrlänningar är livskvalitet inte bara bra boende, utbildning, arbete, fritid och en oslagbart vacker natur. För oss handlar det om viljan att driva länet framåt genom investeringar och infrastruktursatsningar. Vi har en näringslivsstruktur som allt mer positionerar sig mot fortsatt hållbar utveckling och flera universitetscampus som lägger grunden för framtidens innovationer.

Västernorrland har en historia att berätta. Om både dåtid, nutid och framtid. Om Höga Kusten som är ett världsarv eller om hur Sundsvalls stenstad växte upp som ett uttryck för det välstånd som industriepoken skapade i vårt län. Vi berättar gärna om hur vår stolta historia leder oss in i framtiden. En framtid där energi utvinns på nya klimatsmarta sätt, ur våra skogar och genom våra vindar. Där individen tillåts att utvecklas och nyttja sin starka drivkraft. Eller så berättar vi bara om hur bra vi trivs och varför vi vill leva och bo här. Ett stolt Västernorrland helt enkelt.