Sveriges Kungahus

Mitt Värmland  

Av landshövding Kenneth Johansson
Dagens moderna Värmland är naturens, kulturens, skrönornas och berättarnas landskap — Kronan bland Svea rikes länder. Värmland är vidsträckta skogar, sjöar och vattendrag och öppna odlingslandskap — från Vänerns skärgård och artrika ängar till vidsträckta myrar och förfjällsterräng i norra Klarälvdalen.
 
Den spirande kulturen springer ur 1800-talet när den värmländska industrin blomstrade. Vi har vår Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding, Rackstadsmålarna och alla de andra kulturpersonligheterna som hjälper oss att skapa den värmländska identiteten. Vi blandar det "gamla" med nya kulturbärare som Värmlandsoperan och Västanå teater.

Det goda näringslivet


Det var naturtillgångar som en gång skapade det värmländska välståndet. Med skogen som resurs utvecklades unik kunskap kopplad till papper- och massaindustrin, som idag används för att skapa framtidens förpackningslösningar. I dag har vi mycket starka branscher kopplade till papper och massa, förpackningar, stål och verkstad samt IT och telekom.

I Värmland finns också ett av landets yngsta universitet, Karlstads universitet som bidrar till såväl internationell, regional och personlig kunskapsutveckling i länet. 

Värmland är också mat och måltider — en mångfald av det nära, ekologiska och småskaliga. Allt hämtat från landskapets slätter som har formats av dagens brukare och tidigare generationers arbete och medvetna val.

Värmland vilar på vatten. Här finns 10 512 sjöar bland annat Vänern i söder som är Västeuropas största insjö. Andra stora och viktiga sjöar är Fryken, Glafsfjorden och Värmeln. Klarälven är en livsnerv som sträcker sig nära 300 km från norr till söder där den mynnar ut i Vänern.

Värmland är också porten till Norge och från riksgränsen är det bara 100 km till Oslo. Detta gör att vi har en stark gemensam arbetsmarknad med Norge.