Sveriges Kungahus

Södermanland – den sköna lustgården

Av landshövding Liselott Hagberg
Så beskrev Selma Lagerlöf vårt län i boken om Nils Holgersson. Beskrivningen står sig än idag.  Här finns inte bara vacker natur med sjöar, vattendrag och skön skärgård. Här finns också fantastiska livsmiljöer, fina boenden och god mat förädlad från ett kulturlandskap som formats av sörmlänningars möda genom sekler.

Många njuter av länets goda och många flyttar hit. Inte bara stockholmare, som är den största gruppen inflyttare, utan även människor från många olika länder. Något som bidrar till en spännande mångkulturell blandning i den sörmländska befolkningen. Antalet invånare ökar stadigt.
 
Södermanland är attraktivt idag och har så varit genom seklerna. Länet har en rik och lång historia. Omnämns i skrift redan på 1200-talet, men har varit befolkat i mer än 10.000 år. Södermanland är det län som har flest slott och herrgårdar med tillhörande torp.

I modern tid har tillverkningsindustrin haft stor betydelse. Den är fortfarande viktig,
t ex SSAB i Oxelösund och Volvo CE i Eskilstuna, men i takt med kraftiga omstruktureringar så utvecklas nya näringar, inte minst inom turismen. Länet uppmärksammas också som ett starkt matlän och jämförs ibland med italienska Toscana.

Södermanland har ett gynnsamt läge nära Stockholmsområdet och den fjärde storstadsregionen Norrköping/Linköping. Vi har bra kommunikationer, både med väg och järnväg och här finns Sveriges tredje största flygplats, Skavsta.

Det finns mycket positivt i länet, men här finns också utmaningar. Fler bostäder behöver byggas för att vi ska kunna ta emot alla som vill flytta hit. Utbildningsnivån är låg och behöver höjas. Det finns även behov av stöd för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Med gemensamma ansträngningar och fortsatt gott samarbete mellan lokala, regionala och statliga organ kommer vi att klara av också dessa utmaningar.