Sveriges Kungahus

Skåne, mitt i världen

Av landshövding Margareta Pålsson
År 1881 öppnade italienskättade Carlos Zoéga en kaffehandel i Landskrona. Innan Carlos kom till Landskrona hade han varit bosatt i bland annat Brasilien. Fem år senare flyttades verksamheten till Helsingborg där familjen startade Helsingborgs Patent-Kaffe-Ångbränneri.

1918 blandades det kaffe, som idag kallas Skånerost, för första gången.
I dagens Skåne bor ca 1,5 miljoner människor, från mer än 170 olika länder. Diversiteten är en viktig faktor för Skånes attraktionskraft, ett attraktivt samhälle byggs av människor med olikartade kulturer och livsstilar.

När våra nya skåningar kommer till länet är det en viktig uppgift för våra 33 kommuner att hjälpa dem med en snabb och effektiv introduktion. Jag är stolt över hur väl stat, kommun, lärosäten och den ideella sektorn arbetar tillsammans för att lyckas med detta. Skåne är idag med och leder integrationsarbetet både på nationell, nordisk och europeisk nivå.

Tjugo år efter den första koppen Skånerost blandats flydde en då 30 årig Herbert Felix undan Hitlers förföljelser i Tjeckoslovakien. Han kom till Skåne där han efter kriget byggde upp en industri kring olika ättiksinläggningar. Kunskaperna hade han med sig från familjeföretaget i Znaim, och 1951 lanserade Eslövsföretaget den klassiska Bostongurkan.

Zoéga och Felix är fantastiska exempel från historien på migrationens positiva effekter i Skåne. Under kungaparets besök i april ser jag fram emot att få dela med mig av dagens skånska integrationsarbete, som sannolikt kommer att bidra till morgondagens framgångssagor.