Sveriges Kungahus

Örebro län är själva hjärtat av Sverige

Av landshövding Rose-Marie Frebran
Här möter den norrländska skogsterrängen i Bergslagen det sydländska slättlandskapet i söder. Vi har norra Vätterns skärgård och vi har Hjälmaren. Här har vi värdefulla naturområden och många sällsynta djur och växter — som vi bevarar och skyddar bland annat genom två nationalparker och över 200 naturreservat.

Staden Örebro ligger där den ligger för att det redan på medeltiden fanns ett bra ställe att ta sig över Svartån här. Flera av landets viktigaste vägar möttes här — vägen mellan Östergötland och Dalarna och pilgrimsvägen till Nidaros (Trondheim).

Och här möts fortfarande vägarna. Även om vi örebrolänningar inte tar båten till Stockholm som vi gjorde förr så säger väl det faktum att det ligger en torrhamn i Hallsberg en hel del om länets läge. Järnvägen, vägarna, flygplatsen och inte minst fibernätet håller världsklass och lockar nya företag att etablera sig i länet. Men det är inte bara logistiken som lockar. Här finns den svenska basindustrin, här finns spetskompetensen inom ståltillverkning och maskintillverkning. De senaste åren har det skett en kraftig expansion inom IT, reklam, grafisk industri och handel. I Örebro finns dessutom ett av Sveriges starkaste universitet både till utbildning och till forskning.  

Jo, Örebro län är själva hjärtat av Sverige — här möts vägarna och här möts människorna och idéerna. Det är värt att besöka för kungar och drottningar och alla andra.

Välkomna hit!