Sveriges Kungahus

Kungaparet i Kalmar län - se film här

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Wille Björk, 6år, från Kalmar skakar hand med Kungen utanför domkyrkan i Kalmar. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Tisdagen den 5 mars inleddes Kungaparets länsbesök med en resa genom Kalmar län.
Kungaparet efter besöket i Kalmar län: Vi fick ett fantastiskt första mottagande i Oskarshamn med många människor på gatorna och vackert väder. Planeringen av länsresorna har pågått en längre tid och nu är det roligt att vi äntligen har påbörjat det första besöket. Det var inspirerande att idag få möta och samtala med alla lokala drivkrafter och se exempel på alla de positiva initiativ som tas runtom i länet.
Kungen håller tal i Kalmar domkyrka. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Kungen håller tal i Kalmar domkyrka. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

17:01 Kungen håller sitt tal i Kalmar domkyrka.

Ur Kungens tal:
Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete. Ni har tillsammans lyckats hitta lösningar och utveckla ert samhälle till vad det är idag.

Kungens tal finns att läsa här.

Kalmar domkyrkokör sjunger Mendelssohns Denn er hat seinen Engeln befohlen, i Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

Kalmar domkyrkokör sjunger Mendelssohns Denn er hat seinen Engeln befohlen, i Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

Program till musikgudstjänsten i Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

Program till musikgudstjänsten i Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

16:08 Kungaparet kommer till Kalmar domkyrka, ritad av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä.
Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

Kalmar domkyrka. Foto: Kungahuset.se

Kalmar domkyrka
Kalmar domkyrka är en av norra Europas förnämsta barockkyrkor och genom sin sin arkitektur intar den platsen vid Stortorget med självklar dominans över all omgivande bebyggelse. Byggnationen inleddes 1660 och avslutades 1703.

Läs mer om Kalmar domkyrka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungen står på bryggan i navigeringssimulatorn på Sjöfartshögskolan. Foto: Kungahuset.se

Kungen står på bryggan i navigeringssimulatorn på Sjöfartshögskolan. Foto: Kungahuset.se

15.10 Prefekt Jan Snöberg demonstrerar Sjöfartshögskolans simulatorer.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet
1818 börjar Sveriges första hjulångare, Amphitrite, trafikera Mälaren mellan orterna Stockholm, Västerås och Uppsala. Samma år föds Emanuel Ingelström. 23 år senare börjar han studera till sjökapten på Sjöfartshögskolan, dåvarande Navigationsskolan. Efter ett års utbildning tar Emanuel och hans fem klasskamrater examen och det är den allra första klassen som utexamineras vid skolan.

Läs mer om Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14.46 Prorektor Lena Fritzén berättar om Linnéuniversitetet.

Filmare Richard Lundgren och professor Johan Rönnby berättar för Kungaparet om forskning kring  skeppsvrak i Kalmarsund. Foto: Kungahuset.se

Filmare Richard Lundgren och professor Johan Rönnby berättar för Kungaparet om forskning kring skeppsvrak i Kalmarsund. Foto: Kungahuset.se

14:21 Johan Rönnby, professor i marinekologi, och filmaren Richard Lundgren ger ett kort föredrag om marinarkeologi med titeln Dolt under ytan i Kalmar län, om skeppsvrak i Kalmarsund. De berättar om Kronan och Svärdet som är de största marinarkeologiska projekten i världen. Fartyget Mars, som upptäcktes sommaren 2012, sjönk under ett intensivt, två dagar långt sjöslag 1564. Nu planeras för ett nationellt maritimt reservat där forskning och skydd av vrak går hand i hand.

13.48 Lena Fritzén, prorektor vid Linnéuniversitetet, hälsar Kungaparet välkomna till lunchen som hålls på Sjöfartshögskolan.

Kungaparet välkomnas till Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet välkomnas till Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Foto: Kungahuset.se

13:41 Kungaparet anländer till Sjöfartshögskolan i Kalmar.

12.33 Rundturen inne på Strömsrums gård inleds. Värdparet Rappe visar runt.

Kungaparet välkomnas till Mönsterås kommun och Strömsrums gård av kommunalråd Roland Åkesson och friherre Thomas Rappe. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet välkomnas till Mönsterås kommun och Strömsrums gård av kommunalråd Roland Åkesson och friherre Thomas Rappe. Foto: Kungahuset.se

Om Strömsrum
Strömsrum omnämns första gången 1312. Johan Skytte köpte egendomen 1622. Dennes sonson, Gustav Adolf Skytte, född 1637, nyttjade slottet som bas för sitt, systern Annas och svågern Gustaf Drakes (Hagelsrum) sjöröveri på Östersjön 1657-1661. Denna verkliga historia har Viktor Rydberg fritt skildrat i Fribytaren på Östersjön (1857). Gustaf Adolf Skytte arkebuserades tidigt på morgonen den 27 april 1663 på Jönköpings torg. Från 1700-talets slut tillhör godset släkten Rappe. Idag är Strömsrums gård en modern gård. Här finns även vattenkraft och vindkraft förenat med ett stort miljöintresse hos ägaren friherre Thomas Rappe.

11:54 På bussen till Mönsterås sitter bland andra landshövding Stefan Carlsson.

Hur har besöket gått så här långt?
— Hittills har det gått jättebra. Vädret är ju med oss också och det var så mycket folk i Oskarshamn, det var härligt. Det kändes också som att Kungaparet var väldigt intresserade av de miljöfrågor som togs upp i Stadshuset och det känns betydelsefullt.

Hur har planeringen av besöket gått till?
— Jag ville visa flera delar av länet, inte bara Kalmar utan hur stort länet är. Jag har också funderat över vilka frågor som Kungaparet är intresserade av, så det blev fokus på det miljöarbete som sker i länet.

Alla ville fotografera i Oskarshamn. Foto: Kungahuset.se

Alla ville fotografera i Oskarshamn. Foto: Kungahuset.se

11.40 Utvecklingschef Lars Ljung visar minnemedaljongen över stadens grundare Oskar I.
Kungen och Drottningen på Lilla Torget i centrala Oskarshamn. I bakgrunden syns minnesmedaljongen över stadens grundare Oskar I. Foto: Jonas Ekströmer /Scanpix

Kungen och Drottningen på Lilla Torget i centrala Oskarshamn. I bakgrunden syns minnesmedaljongen över stadens grundare Oskar I. Foto: Jonas Ekströmer /Scanpix

Minnesplats och medaljong över Oscar I
I samband med Oskarshamns 150-årsjubileum 2006 invigdes Konung Oscar I plats på Lilla Torget i centrala Oskarshamn. En minnesmedaljong över stadens grundare finns sedan dess på plats. Medaljongen är en förstoring på 40 centimeter i diameter av Kung Oscar I:s mynt och har gjorts i brons av konstnären Gösta Holmer från Blankaholm.

Kungaparet promenerar genom Oskarshamn. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet promenerar genom Oskarshamn. Foto: Kungahuset.se

11.08 Kungaparet anländer till Lilla Torget. Minst 1500 oskarshamnsbor är ute på torget.
10:36 Samhällsbyggnadschef Bodil Liedberg Jönsson berättar om behovet av 500-1500 nya bostäder i Oskarshamn. Hamnen är stadens hjärta och en flytt av färjeterminalen för Gotlandsfärjan frigör stora områden i hamnen för bostäder. Förberedelserna för den nya hamnstaden inleddes 2012. Medborgarna i Oskarshamn bjuds in för att berätta hur de vill ha sin hamn i framtiden. I sommar inleds tre parallella arkitekttävlingar för området. I Oskarshamn drivs också ett projekt för att återta och skapa lokal handel.

10:17 Projektledare Rolf Persson berättar om Sveriges största hamnprojekt, att sanera bottensedimentet i Oskarshamns Hamn.

Projektledare Rolf Persson berättar för Kungaparet om ett av Sveriges största saneringsprojekt. Foto: Kungahuset.se

Projektledare Rolf Persson berättar för Kungaparet om ett av Sveriges största saneringsprojekt. Foto: Kungahuset.se

Saneringsprojekt Oskarshamns Hamn
Ett av Sveriges största saneringsprojekt. Bottensedimenten i Oskarshamns hamn är bland de mest förorenade områdena i Sverige, med höga halter av tungmetaller och organiska miljögifter. Nu genomför Oskarshamns kommun en sanering.

10:01 Kommundirektör Ann-Christine Vösu från Oskarshamns kommun berättar om arbetet med visionen att bli ett internationellt energicentrum.

Kungaparet anländer Oskarshamns Stadshus. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet anländer Oskarshamns Stadshus. Foto: Kungahuset.se

09.50 Kungaparet besöker Oskarshamns Stadshus.

 Flaggviftande barn välkomnar Kungen och Drottningen till Oskarshamn. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Flaggviftande barn välkomnar Kungen och Drottningen till Oskarshamn. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

09.37 Kungaparet anlände till Oskarshamn där landshövding Stefan Carlsson mötte upp Kungaparet.

Oskarshamn
1785 gjordes den första kända ansökan om stadsrättigheter hos dåvarande kung Gustav III. Ansökan avslogs men kom att följas av flera nya ansökningar under 1700- och 1800-talen. Först efter den nionde ansökan beviljades stadsrättigheter år 1856. Döderhultsvik bytte då namn till nuvarande Oskarshamn, efter dåvarande kung Oscar I.

Läs mer om Oskarshamns historia här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungaparet välkomnas till Oskarshamn av landshövding Stefan Carlsson. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Kungaparet välkomnas till Oskarshamn av landshövding Stefan Carlsson. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Program vid Kungaparets besök tisdagen den 5 mars.


Kl. 09.30 Kungaparet anländer till Oskarshamn där landshövding Stefan Carlsson med fru hälsar välkomna.
Kl. 10.00 Kungaparet besöker Oskarshamns Stadshus.
Kl. 11.00 Rundvandring i Oskarshamn med utgångspunkt från Lilla Torget.
Kl. 12.00 Kungaparet besöker Strömsrums gods i Mönsterås kommun.
Kl. 13.30 Kungaparet besöker Sjöfartshögskolan i Kalmar.
Kl. 16.00 Kungaparet promenerar till Kalmar domkyrka där kyrkoherde Peter Wänehag tar emot och informerar om den inre restaureringen av domkyrkan. Därefter framträder körer och musiker och Kungen håller ett tal till invånarna i Kalmar län. 
Dagen i Kalmar län avslutas med middag på Residenset.

Länsbesök 2013


Med anledning av Kungens 40 år på tronen besöker Kungaparet Sveriges samtliga 21 län under året.
Läs mer om länsbesöken här.