Sveriges Kungahus

Jönköpings län

Av landshövding Minoo Akhtarzand
Man känner verkligen historiens vingslag när man reser genom Jönköpings län. När man läser om historien kring utvecklingen i länet träder bilden av den sanne smålänningen med sin envishet, klurighet och entreprenörsanda fram. En anda och en drivkraft som starkt bidrog till utvecklingen av landet runt förra sekelskiftet.

En resa genom Jönköpings län ger många upplevelser och bekräftar de unika egenskaperna som karaktäriserar länet. Ett företagar- och industrilän med tillverkningsindustrin som bas och med en befolkning känd för idérikedom och stark vilja. Länet är landets sjätte största vars yta täcks av 70 procent skog, vilket bland annat har lett till att ca 50 procent av landets totala träindustriverksamhet idag är koncentrerad i länet. Då är det naturligt att den största delen av utvecklingen och hanteringen av trä sker i Jönköpings län. Därför finns det också ett stort fokus på att skapa bättre förutsättningar för träbranschens utveckling. 

Länet präglas av ett imponerande go och en framåtanda som visar sig i det stora engagemang och entusiasm som man möts av. Jönköpings län erbjuder en spännande mångfald, från ett levande och vackert landskap med framgångsrika företag och fantastiska matupplevelser till en professionell högskola i världsklass.

I länet har sedan 2011 och under Länsstyrelsens ledning, ett 50-tal olika organisationer kraftsamlat för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Visionen för klimatarbetet är att bli ett Plusenergi län till år 2050, vilket innebär en energieffektivisering av förbrukningen i länet med ca 40 procent samt att bli självförsörjande genom satsningar på förnybar energi. Därutöver pågår ett gemensamt och målmedvetet arbete för jämställdhet och integration.
Jönköpings län är ett län, där det andas framtidstro och optimism.